Ametlik teadete tahvel - Official Notice Board

VÕISTLEJATE NIMEKIRI / COMPETITORS LIST
ORC I
ORC II
ORC III
ORC IV
FOLKBOAT
MATKAGRUPP

RAJAD / COURSES


TEATED / NOTICES

VÕISTLUSTEADE - NOTICE OF RACE
NoR muudatus / NoR amendment no 1

PURJETAMISJUHISED - SAILING INSTRUCTIONS

PURJETAMISE VÕISTLUSREEGLID - RACING RULES OF SAILING

MEESKONNA NIMEKIRI - CREW LIST  Word  |  PDF 
PURJEDE NIMEKIRI ORC - SAIL LIST ORC - Word | PDF
INSPECTION LIST ENG - Word | PDF
ÜLEVAATUSE NIMEKIRI EST - Word | PDF

KINDLUSTUSPAKKUMINE  - INSURANCE OFFER


GPS Tracking JUHEND | GPS Tracking INSTRUCTION

ORC RULES AND REGULATIONS